Wersja oprogramowania 2.4.3 już dostępna!

Wersja 2.4.3 wprowadza dodatkowe funkcjonalności:

  • routing statyczny na SM
  • mozliwość jednoczesnego zalogowanie kilku klientów do GUI urządzeń
  • wsparcie pasma 4.9 GHz w państwach uprawnionych
  • możliwość zdalnego fizycznego wyłączenia portu Ethernet w SM
  • możliwość wyłączenia funkcji resetu do ustawień fabrycznych przez sekwencję kilkukrotnego włączenia/wyłączenia zasilania
  • możliwość logowania na stronie uproszczonej - bez wyświetlania wszystkich parametrów urządzenia
  • tymczasowo usunięto wykres przepływności na stronie głównej GUI urządzeń
  • poprawiono wydajność: zmniejszenie opóźnień w kierunku uplink w zakłóconym środowisku
  • usprawniono mechanizm automatycznego wyboru modulacji w trybie ePTP
  • zoptymalizowano kod pod względem zmniejszenia wykorzystywanej pamięci operacyjnej