Jak elevejtować LHG oraz inne urządzenia z flashem NOR z PPPoE?

Proces dla urządzeń z flashem NOR jest trochę bardziej skomplikowany jeśli port radiowy (WAN) pracuje w trybie PPPoE. Należy wtedy:

1. Za pomocą Device Elevator'a ściągnąć konfigurację z urządzenia (GRAB CONFIGURATION)

2. Wygenerować plik JSON (GENERATE JSON)

3. Przekonfigurować port radiowy (WAN) urządzenia tak, aby było dostepne bezpośrednio poprzez IP (bez PPPoE) dla Devcie Elevator'a pod IP = x.x.x.x

4. Zmienć adres w Device Elevator na x.x.x.x i wcisnąć przycisk Elevate! Urządzenie zostanie zaprogramowane z oryginalnymi nastawami PPPoE.

Powyższa procedure nie obowiązuje dla urządzeń z flashem NAND.