MU-MIMO - dowiedz się dlaczego Cambum Networks czekało na 802.11 wave 2?

Multi-User MIMO (MU-MIMO) – to technologia która wykorzystuje matrycę anten stacji bazowej do komunikacji z wieloma urządzeniami klienckimi jednocześnie. MU MIMO możliwe jest dzięki zwielokrotnieniu przestrzennemu (Spatial Multiplexing) i w urządzeniach pracujących w oprciu o chipset 802.11ac wave 2 (ePMP3000/Force300-16/25) pozwala na podwojenie wydajnoćsci (przepływności bitowej) stacji bazowej w kierunku downlink (do klienta) - bez zmiany szerokości kanału. Podwojenie może być realizowane podczas transmisji downlink do dwóch klientów odpowiednio odseparownych przestrzennie od siebie. Przepływność zagregowana stacji bazowej pracującej z w technologii MUMIMO przekracza 500Mbps w kanale 40MHz. MUMIMO ma przełomowe znaczenie dla technologii PMP (Punkt-Wielopunkt) i właśnie dlatego Cambium Networks zdecydowało nie angażować do produkcji swoich urządzeń chipsetów poprzedniej generacji - 802.11 ac wave 1. Poniższy rysunek ilustruje działanie 2 klientów 2x2 MIMO pracujących ze stacją 4x4 MIMO, z technologią MUMIMO. Zarówno urządzenia klienckie jak i urządzenia stacji bazowej muszą być oparte o chipset 802.11 wave 2.

mumimo2.png

2 Likes

A tak MU-MIMO działa na ePMP3000. Dwie końcówki klienckie Force300-16 podłączone do bazy ePMP3000 wygenerowały w kierunku downlink ~415Mbps ruchu UDP! Stacja ePMP3000 pracowała z kanałem 40MHz, w trybie TDD 75:25.

2 Likes