Synchronizacja (ePMP) - fakty i mity

Platforma ePMP wspiera synchronizację GPS. Oznacza to, że za pomocą sygnału odebranego z satelit możemy z dokładnością do tysięcznych części sekundy sterować cyklem nadawania/odbioru sygnału przez AP. Czy to jest takie ważne? Niestety w technologii TDD, w której pracuje 99.9% systemów w paśmie 5GHz jest to bardzo ważne!

Podstawowym zadaniem synchronizacji jest eliminacja zakłóceń własnych, czyli tych które wytwarzają nasze własne urządzenia poprzez usystematyzowanie cyklu nadawania i odbioru w czasie. W technologii TDD, bez synchronizacji, warunkiem niezakłócanie się dwóch urządzeń radiowych pracujących w swoim zasięgu jest utrzymanie odpowiednio dużej różnicy częstotliwości pomiędzy nimi = zmarnowaniem dużej ilości pasma na „odizolowanie” urządzeń. Różnica, która skutecznie eliminuje zakłócenia w przypadku braku synchronizacji urządzeń = 3x szerokość uzywanego kanału.

Prześledźmy zużycie pasma na przykładzie 4-sektorowej stacji bazowej wykorzystującej 20MHz w sektorze. W obu przypadkach sumaryczna przepływnośc uzyskana ze stacji bazowej jest porównywalna.

WARIANT A: brak synchronizacji GPS

260MHz - bez synchronizacji

Bilans: 80MHz (pasmo zużyte do transmisji danych) + 180MHz (pasmo zmarnowane na eliminacje zakłóceń własnych) = 260MHz (pasmo zużyte przez 4-sektorową stację bazową).

WARIANT B: z synchronizacją GPS (ePMP implementacja ABAB wykorzystanie tych samych częstotliwości w przeciwległych sektorach)

45MHz. ePMP

Bilans: 40MHz (pasmo zużyte do transmisji danych) + 5MHz (pasmo zmarnowane na eliminacje zakłóceń własnych) = 45MHz (pasmo zużyte przez 4-sektorową stację bazową).

Powyższy przykład w bolesny wręcz sposób ilustruje znaczenie synchronizacji w sieciach TDD i uświadamia nam jak sami eliminujemy sobie możliwośc dalszego rozwoju stosując rozwiązania bez synchronizacji. Oczywiście wielu dostawców stosując sprzęt bez synchronizacji nie ma możliwości zachowania wymaganych odstępów częstotliwościowych i używa bliższych kanałów, czesto nie mając nawet świadomości jak bardzo sami sobie szkodzą. Kontynuację implementacji sieci bez synchronizacji możemy porównać do powolnego procesu samounicestwienia... :-)

FAKTY I MITY

- czy prawdą jest, że stosowanie synchronizacji obniża wydajność AP?

NIE, dobrze zaimplementowana synchronizacja nie wpływa na wydajnośc/przepustowość AP

- czy synchronizacja eliminuje zakłócenia własne tylko w obrębie jednego obiektu?

NIE, synchronizacja pozwala eliminować, lub niwelować zakłócenia własne na całym obszarze implementacji sieci. Należy pamiętać, że stacje bazowe z reguły instalowane są dość wysoko, co często stwarza możliwość widzenia się obiektów BS. Jeśli obiekty te nie są synchronizowane zakłócenia pomiędzy nimi mogą wystąpić nawet gdy są oddalone 30km!

- czy synchronizacja eliminuje zakłócenia zewnętrzne (pochodzące od innych urządzeń)?

NIE, niestety synchronizacja bezpośrednio nie wpływa na poprawę pracy w warunkach zakłóceń zewnętrznych, ale umożliwia łatwiejsze gospodarowanie pasmem (ponowne użycie tych samych częstotliwości). Jeśli sąsiadujący dostawcy używają technologii z synchronizacją, mogą bezkolizyjnie ze sobą sąsiadować jeśli zsynchronizują swoje sieci, tak jak to np. robia operatorzy GSM...

- jesli synchronizacja jest tak ważna to dlaczego popularne produkty dostępne na rynku jej nie wspierają?

Zaimplementowanie działającej (!) synchronizacji, która nie wpłynie na obniżenie wydajności AP, to efekt długoletniego doświadczenia w produkcji sprzętu wspierającego synchronizację oraz dodatkowgo kosztu, który trzeba ponieść przy jego produkcji. To wpływa na cenę produktu końcowego... Wiele produktów zdobyło swą popularność dzięki cenie – kiedyś nikt się nie zastanawiał ile marnuje pasma, celem było dostarczenie jakiejkolwiek usługi. Dziś oczekiwania klientów końcowych rosną – potrzebna jest zmiana myślenia i usystematyzowanie eteru – poprzez synchronizację właśnie – choć wielu (krótkowzrocznych) uparcie twierdzi, że uratuje ich technologia AC... :-)

- czy mechanizm synchronizacji jest jedynym warunkiem który trzeba spełnić aby zastosować implementację ABAB?

NIE, sama synchronizacja nie wystarczy. Aby sprzęt pracował poprawnie wykorzystując tę samą częstotliwośc w przeciwległych kierunkach, musi on również wspierać automatyczna kontrolę mocy nadawanej z terminali abonenckich, a anteny sektorowe muszą się charakteryzować dużym (>30dB) tłumieniem wiązki wstecznej.

6 Likes