WiFi4EU krok po kroku część I – konto w chmurze czyli cnMaestro

Pierwsza część serii kilku wątków poświęcona konfiguracji cnMaestro oraz urządzeń cnPilot serii E pod kątem zastosowania w projektach wifi4eu. Oto instrukcja krok po kroku dla integratora/instalatora sieci WiFi4EU.

Część I obejmuje:

- utworzenie konta na stronie wsparcia Cambium Networks

- utworzenie konta cnMaestro w chmurze

- zaproszenie do zarządzania kontem

1. Zarejestruj się oraz osobę z gminy na stronie wsparcia https://support.cambiumnetworks.com

 • kliknij przycisk Register, wpisz adres email i oczekuj wiadomości, z linkiem do dokończenia rejestracji. Ogólne adresy email typu: biuro, admin mogą zostać sklasyfikowane jako niedozwolone. Najlepiej używać adresów z imieniem/nazwiskiem.

 • po otrzymaniu wiadomości email, kliknij w zawarty w niej link

 • w kolejnym kroku dokończ proces rejestracji wpisując wymagane dane, a po ich wpisaniu wciśnij przycisk Register

 • pojawi się strona z potwierdzeniem sukcesu założenia konta na portalu wsparcia Cambium Networks

 1.  

Stworzenie konta support oraz cnMaestro dla gminy i dodanie użytkownika osoby instalatora/wykonawcy/operatora jako Super Administrator z poziomu cnMaestro to optymalne rozwiązanie. Dzięki temu gmina może po pewnym czasie przejąć zarządzanie siecią lub zmienić zarządzającego w bardzo prosty sposób. Należy pamiętać, że każdy dodawany użytkownik musi posiadać własne konto w support.cambiumnetworks.com.

2. Załóż gminie konto cnMaestro w chmurze na https://cloud.cambiumnetworks.com

 • otwórz w przeglądarce https://cloud.cambiumnetworks.com i zaloguj się używając danych logowania do strony support.cmbiumnetworks.com (użyj danych logowania dla gminy – nie swoich)
 • kliknij przycisk Create Acoount

 • wypełnij pola zgodnie z opisem poniżej i wciśnij przycisk Create Account

 • jeśli nie nastąpi automatyczne przekierowanie do cnMaestro, w prawym górnym rogu kliknij na swój profil i wybierz (Select Account) właśnie stworzone konto, którego nazwa to Cambium ID (na przykładzie BABOSZNET).

3. Dodaj użytkownika (siebie) jako Super Administratora

 • Po zalogowaniu na stworzone konto kliknij przycisk pineski w celu wyświetlenia menu opisowego po lewej stronie

 • w sekcji Application/Users wciśnij przycisk Add user, gdzie należy wpisać swój adres email zapraszając się jako Super Administrator do konta gminy.

Ważne! Zapraszany adres email musi mieć aktywny profil na stronie wsparcia Cambium Networks: support.cambiumnetworks.com.

W części II "WiFi4EU krok po kroku" zostanie przedstawiony proces tworzenia portalu przechwytującego zgodnego z WiFi4EU.