WiFi4EU krok po kroku część II – konfiguracja portalu przechwytującego

Druga część serii kilku wątków poświęcona konfiguracji cnMaestro oraz urządzeń cnPilot serii E pod kątem zastosowania w projektach wifi4eu. Jest to instrukcja krok po kroku dla integratora/instalatora sieci WiFi4EU.

Część II obejmuje konfigurację portalu przechwytującego, i zakłada że została przyswojona/wykonana część I.

1. Po zalogowaniu się na stworzone w części I konto kliknij przycisk pineski w celu wyświetlenia menu opisowego po lewej stronie, a nastepnie wybierz Guest Access Portal z zakładki Services

2. Kliknij przycisk Add Portal w celu utworzenia portalu przechwytującego.

 • Nadaj mu nazwę używając małych liter bez polskich znaków (na przykładzie poniżej: "wifi4eu").
 • Zaznacz logowanie aktywności klientów i zdarzeń i kliknij przycisk Save.

3. Kliknij na nazwę stworzonego portalu w celu dokończenia konfiguracji. W zakładce Access dla dostępu darmowego (Free) ustaw:

 • Enable Free Acccess
 • Enable Logout functionality for the guest client (opcjonalnie)
 • Renewal frequency 1 day
 • Session Duration 1 day
 • Dodaj wymagane przez WiFi4EU dwa poniższe adresy URL do strefy Whitelist używając przycisku Add i kliknij przycisk Save:

collection.wifi4eu.ec.europa.eu

wifi4eucollectorprod.azurewebsites.net

4. Przejdź do zakładki Splash.

 • kliknij Logo i załaduj załączony do wątku plik wifi4eulogo.png. Formalnie nie ma wymogu loga, ale w przypadku jego braku, urzędnicy unijny nie chcą akceptować projektów... Można połączyć logo z herbem gminy lub miasta.
 • Kliknij w Logo Background i przesuń suwak koloru tła makcymalnie w lewo.
 • Kliknij w WiFi4EU i zaznacz Enable
 • Wybierz język Polski w sekcji Language
 • Zaznacz Enable Self-test Modus (to ustawienie należy odznaczyć w momencie otrzymania Network UUID). Network UUID jest generowany do projektu na stronach WiFi4EU po podaniu Captive Portal URL (który można skopiować używając przycisku) oraz zakresu podsieci, z której będą łączyły się punkty dostępowe. Standardową i dopuszczalną praktyką jest podawanie 0.0.0.0/0
 • Zaznacz Show Logo i wciśnij przycisk Save
 • Kliknij Content, aby dodać polskie napisy, regulamin/warunki korzystania oraz adres URL gdzie ma zostać przekierowany użytkownik po kliknięciu w przycisk logowania (pole On Success Redirect to URL), a następnie wciśnij przycisk Save, którym musi być zatwierdzana każda zmiana.

Portal jest gotowy do pracy. W części III "WiFi4EU krok po kroku" zostanie przedstawiony proces tworzenia profili WLANs oraz AP Groups, w których portal zostanie wykorzystany.

Witam. Jak umieścić na stronie kod który jest wymagany prze EU:

5. Instalacja snippetu 5.1 Umieszczenie snippetu w kodzie strony portalu 
Każda instalacja sieci WiFi4EU, którą zgłoszono w sprawozdaniu z instalacji, musi mieć własny portal 
autoryzacji. W górnej części sekcji nagłówkowej (tuż po znaczniku <head>) takiej strony portalu należy 
umieścić następujący fragment kodu: 
<script type="text/javascript"> 
var wifi4euTimerStart = Date.now(); 
var wifi4euNetworkIdentifier = 'NETWORK_IDENTIFIER'; 
var wifi4euLanguage = 'PORTAL_LANGUAGE'; 
</script> 
<script type="text/javascript" src="https://collection.wifi4eu.ec.europa.eu/wifi4eu.min.js"></script> 
Aby można było uzyskać prawidłowe dane pomiarowe, istotne jest, aby kod ten umieszczono na samej górze 
sekcji nagłówkowej, tuż po znaczniku <head>.

Nie ma potrzeby umieszczania kodu na stronie. Snippet jest już zaimplementowany w portalu przechchwytującym cnMaestro. Jedyne co trzeba zrobić, to na podstawie adresu IP (0.0.0.0/0) oraz URL portalu przechwytującego uzyskać z INEA kod UUID. Sugeruję poczytać WiFi4EU tutorial:

Witam.
Jak najbardziej, wszystko jest zrobione zgodnie z instrukcjami z Państwa portalu.

Dostaliśmy taką informację:

WiFi4EU - Notification WiFi4EU Portal

WiFi4EU: powiadomienie dotyczące potencjalnego problemu technicznego związanego z Państwa siecią (sieciami) WiFi4EU
Szanowni Państwo!

Mimo że złożyli Państwo deklarację potwierdzającą prawidłowe działanie sieci Wi-Fi w państwa gminie , nie byliśmy w stanie zdalnie potwierdzić łącznego spełnienia następujących dwóch warunków określonych w art. 4.2 umowy o udzielenie dotacji, które muszą zostać spełnione, aby można było dokonać płatności z tytułu bonu:

 1. obecność elementu identyfikacji wizualnej WiFi4EU na portalu uwierzytelniania;
 2. podłączenie 10 użytkowników do portalu uwierzytelniania.

Prosimy o możliwie jak najszybsze spełnienie powyższych dwóch warunków.

Aby dowiedzieć się, jak spełnić te dwa warunki, prosimy zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania ( WiFi4EU - Questions and Answers | Shaping Europe’s digital future) oraz z treścią załącznika I do umowy o udzielenie dotacji (wymagania techniczne). Więcej informacji można również znaleźć w instrukcjach dotyczących instalacji snippetu ( WiFi4EU – Tracking Snippet Guideline | Shaping Europe’s digital future).

W przypadku dalszych pytań lub napotkania trudności technicznych mogą Państwo wysłać wiadomość e-mail na adres HADEA-CEF-WIFI4EU@ec.europa.eu; prosimy podać w e-mailu nazwę swojego kraju i swojej gminy.

Z poważaniem
Zespół ds. WiFi4EU

I wygląda że brakuje

5.5 Instalacja elementu identyfikacji wizualnej WiFi4EU Aby strona portalu była zgodna z wymogami programu WiFi4EU, umieścić na niej należy specjalny znacznik zastępczy, w miejsce którego snippet wstawi obraz będący elementem identyfikacji wizualnej. Snippet ładuje odpowiedni element identyfikacji wizualnej w zależności od ustawionego języka, o czym decyduje parametr wifi4euLanguage. Znacznik zastępczy elementu identyfikacji wizualnej:
 • powinien zawierać ciąg znaków wifi4eubanner jak HTML id dla elementu img ;
 • powinien mieć pierwotnie określoną szerokość i wysokość;
 • nie powinien być zakryty przez inny element;
 • powinien być widoczny;
 • powinien znajdować się w widocznym obszarze strony;
 • nie powinien mieć zmniejszonej przezroczystości (opacity).

Aby zainstalować element identyfikacji wizualnej, w kodzie strony portalu należy umieścić następujący
fragment kodu: <img id="wifi4eubanner">

5.6 Wielkość i położenie elementu identyfikacji wizualnej
WiFi4EU
Aby element identyfikacji wizualnej był zgodny z wymogami programu WiFi4EU, powinien być on zawsze
widoczny po załadowaniu strony. Jeżeli chodzi o wielkość elementu identyfikacji wizualnej, należy zachować
pierwotne proporcje obrazu.
W zależności od wielkości widocznego obszaru strony w stosunku do elementu identyfikacji wizualnej
obowiązują różne wymogi:

 • w przypadku gdy widoczny obszar strony ma szerokość mniejszą niż 600px: element identyfikacji
  wizualnej powinien zajmować przynajmniej 90% szerokości widocznego obszaru;
 • w przypadku gdy widoczny obszar strony ma szerokość co najmniej 600px: element identyfikacji
  wizualnej powinien zajmować przynajmniej 50 % szerokości widocznego obszaru;
  Wielkość i położenie określa się poprzez nadanie odpowiednich atrybutów znacznikowi zastępczemu
  elementu identyfikacji wizualnej przy użyciu CSS.

czy jest jakiś pomysł aby umiescic: <img id="wifi4eubanner">

Natknąłem się jeszcze na 1 problem:

 • nie mogę aktywować funkcji WiFi4EU

filmik pokazujący, że jeśli mam odznaczoną opcje WiFi4EU to mogę zapisywać zmiany, a jak ją zaznaczę, to nie dział przycisk save.

https://streamable.com/kb4z09

Pole Content->Page Title nie może być puste. Jak nie ma wpisanej żednej zawartości, to nie można wcisnąć przycisku save.

pomogło, działam dalej.

Proszę skonfigurować krok po kroku zgodnie z instrukcją. INEA uznaje projekt za działający gdy minimum 10 różnych urządzeń klienckich zaloguje się do sieci WiFi4EU.