WiFi4EU krok po kroku część III – konfiguracja sieci i punktów dostępowych (AP)

Trzecia część serii kilku wątków poświęcona konfiguracji cnMaestro oraz urządzeń cnPilot serii E pod kątem zastosowania w projektach wifi4eu. Jest to instrukcja krok po kroku dla integratora/instalatora sieci WiFi4EU.

Część III obejmuje optymalną koncepcję sieci oraz konfigurację profili WLAN i AP Groups.

1. Optymalnie zaprojektowana/skonfigurowana sieć WiFi.

Optymalne zaprojektowanie/skonfigurowanie sieci pozwoli w przyszłości uniknąć wyjazdów do instlacji/projektu (redukcja kosztów!). Poniższy rysunek przedstawia optymalnie zaprojektowaną sieć WiFi, co oczywiście nie jest jedynym możliwym wariantem, bo tych jest wiele. My skupiamy się na wariancie optymalnym, a to rozwiązanie zakłada dwie podsieci (oddzielne VLANy): jedna podsieć do zarządzania punktami dostępowymi - Access Points/AP, druga podsieć dla ruchu klientów WiFi z SSID:WiFi4EU. Punkty dostępowe pracują w trybie bridge. Podsieć zarządzania to VLAN1 natywny - bez tagowania, po stronie AP. Podsieć WiFi4EU, to podsieć z pakietami tagowanymi już na poziomie AP. W naszym przypadku to VLAN=50. Przełącznik agregujący ruch powinien mieć możliwość pracy portów w trybie hybrydowym, tzn. przepuszczać w trybie trunk ruch w VLAN50 oraz mieć możliwość tagowania ruchu nietagowanego (natywny VLAN1) do VLAN10 w naszym przykładzie. Całość uzupełnia urządzenie NATujące obie podsieci do sieci publicznej Internet z oddzielnym serwerami DHCP dla każdej podsieci. Na bazie tych założeń przedstawiona będzie dalsza konfiguracja profili WLAN oraz AP Groups w kontrolerze cnMaestro. Pozostawienie zarządzania w natywnym VLAN1 (bez tagowania) nie wymaga żadnej konfiguracji punktu dostępowego przed instalacją i umożliwia ewentulaną możliwość zdalnego resetu urządzenia to ustawień fabrycznych.

2. Konfiguracja profilu WLAN

 • Po zalogowaniu się na konto kliknij przycisk pineski w celu wyświetlenia menu opisowego po lewej stronie, a nastepnie wybierz zkładkę Configuration->WLANs and AP Groups
 • Kliknij przycisk New WLAN

 • Wybierz typ urządzeń serii E w zakładce WLAN
 • Wpisz nazwę profilu "WiFi4EU" - zostanie ona automatycznie skopiowana jako nazwa SSID
 • Wybierz VLAN50 dla ruchu klienckiego z tego SSID (zgodnie z założeniami w punkcie 1 tej części)
 • Pozostaw Mesh = OFF, Security = Open, oraz Radios = 2.4GHz and 5GHz
 • Zmień Client Isolation na Network Wide w celu ograniczenia ruchu rozgłoszeniowego pomiędzy klientami WiFi

 • przejdź do zkładki Guest Access, zaznacz Enable, zaznacz cnMaestro i wybierz nazwę portalu stworzonego w części II. Następnie kliknij przycisk Save. Nasz profil WLAN jest gotowy do użycia w profilu AP Groups.

3. Konfiguracja profilu AP Group

! dostępne wkrótce !

3. Konfiguracja profilu AP Group
Kontynuacja poprzedniego punktu. Zakłada ustawienia sieci proponowane w punkcie 1.

 • Po zalogowaniu się na konto kliknij przycisk pineski w celu wyświetlenia menu opisowego po lewej stronie, a nastepnie wybierz zkładkę Configuration->WLANs and AP Groups
 • Wybierz zakładkę AP Groups
 • Kliknij przycisk New AP Group w celu stworzenia nowej grupy. Pamiętaj, że należy utworzyć oddzielne AP Group dla urządzeń wewnętrznych oraz zewnętrznych, gdyż w paśmie 5GHz będą pracowały na innych kanałach.

 • W sekcji BASIC wybierz typ urządzeń cnPilot Enterprise (E-Series)
 • Wpisz nazwę profilu np “WiFi4EU - wewnetrzne” lub “WiFi4EU - zewnetrzne”
 • Upewnij się, że jest zaznaczona opcja Auto Sync (automatyczna synchronizacja ustawień)
 • Wybierz miejsce instalacji urządzeń: Indoor/Outdoor (wewnątrz budynku / na zewnątrz budynku)
 • Opcjonalnie, w urządzeniach zewnętrznych serii E50X oraz E700 możesz włączyć na porcie AUX zasilanie PoE. Pamiętaj, że w takim przypadku urządzenie powinno być zasilane ze źródła o mocy 30W
 • Dodaj utworzony w punkcie drugim profil WLAN, klikając w Add WLAN
 • Wciśni przycisk Save w celu zachowania zmian.

 • W sekcji MANAGEMENT ustaw hasło administratora oraz zadecyduj o sposobie możliwości logowania się do urządzeń. Wyłączenie opcji SSH/Telnet/HTTP/HTTPS czy Radius umożliwi zarządzanie urządzeniami tylko poprzez cnMaestro.

 • W sekcji RADIO 2.4GHz włącz Airtime Fairness a pozostałe parametry pozostaw domyślne, tak jak na zdjęciu poniżej.

 • W sekcji RADIO 5GHz ustaw szerokość kanału na 20MHz oraz włącz Airtime Fairness. Pozostałe parametry pozostaw domyślne, tak jak na zdjęciu poniżej.

 • W sekcji NETWORK ustaw tryb pracy portu Ethernet na Trunk Multiple VLANs
 • Pozostaw Native VLAN = 1 (nietagowane zarządzanie urządzeniem)
 • Ustaw VLANy dozowlone na porcie (Allowed VLANs): 1 (nietagowane zarządzanie), 50 (ruch kliencki z SSID: WiFi4EU)
 • zmodyfikuj VLAN 1 tak, aby zezwolić na ruch zarządzający tylko z poziomy Ethernet, przestawiając Management Access na Allow from Wired

 • Wciśnij przycisk Save na dole strony w celu zapisania zmian.