WiFi4EU krok po kroku część III – konfiguracja sieci i punktów dostępowych (AP)

Trzecia część serii kilku wątków poświęcona konfiguracji cnMaestro oraz urządzeń cnPilot serii E pod kątem zastosowania w projektach wifi4eu. Jest to instrukcja krok po kroku dla integratora/instalatora sieci WiFi4EU.

Część III obejmuje optymalną koncepcję sieci oraz konfigurację profili WLAN i AP Groups.

1. Optymalnie zaprojektowana/skonfigurowana sieć WiFi.

Optymalne zaprojektowanie/skonfigurowanie sieci pozwoli w przyszłości uniknąć wyjazdów do instlacji/projektu (redukcja kosztów!). Poniższy rysunek przedstawia optymalnie zaprojektowaną sieć WiFi, co oczywiście nie jest jedynym możliwym wariantem, bo tych jest wiele. My skupiamy się na wariancie optymalnym, a to rozwiązanie zakłada dwie podsieci (oddzielne VLANy): jedna podsieć do zarządzania punktami dostępowymi - Access Points/AP, druga podsieć dla ruchu klientów WiFi z SSID:WiFi4EU. Punkty dostępowe pracują w trybie bridge. Podsieć zarządzania to VLAN1 natywny - bez tagowania, po stronie AP. Podsieć WiFi4EU, to podsieć z pakietami tagowanymi już na poziomie AP. W naszym przypadku to VLAN=50. Przełącznik agregujący ruch powinien mieć możliwość pracy portów w trybie hybrydowym, tzn. przepuszczać w trybie trunk ruch w VLAN50 oraz mieć możliwość tagowania ruchu nietagowanego (natywny VLAN1) do VLAN10 w naszym przykładzie. Całość uzupełnia urządzenie NATujące obie podsieci do sieci publicznej Internet z oddzielnym serwerami DHCP dla każdej podsieci. Na bazie tych założeń przedstawiona będzie dalsza konfiguracja profili WLAN oraz AP Groups w kontrolerze cnMaestro. Pozostawienie zarządzania w natywnym VLAN1 (bez tagowania) nie wymaga żadnej konfiguracji punktu dostępowego przed instalacją i umożliwia ewentulaną możliwość zdalnego resetu urządzenia to ustawień fabrycznych.

rysunek do części 3.png

2. Konfiguracja profilu WLAN

  • Po zalogowaniu się na konto kliknij przycisk pineski w celu wyświetlenia menu opisowego po lewej stronie, a nastepnie wybierz zkładkę Configuration->WLANs and AP Groups
  • Kliknij przycisk New WLAN

WLAN_1.png

  • Wybierz typ urządzeń serii E w zakładce WLAN
  • Wpisz nazwę profilu "WiFi4EU" - zostanie ona automatycznie skopiowana jako nazwa SSID
  • Wybierz VLAN50 dla ruchu klienckiego z tego SSID (zgodnie z założeniami w punkcie 1 tej części)
  • Pozostaw Mesh = OFF, Security = Open, oraz Radios = 2.4GHz and 5GHz
  • Zmień Client Isolation na Network Wide w celu ograniczenia ruchu rozgłoszeniowego pomiędzy klientami WiFi

WLAN_2.png

WLAN_3.png

  • przejdź do zkładki Guest Access, zaznacz Enable, zaznacz cnMaestro i wybierz nazwę portalu stworzonego w części II. Następnie kliknij przycisk Save. Nasz profil WLAN jest gotowy do użycia w profilu AP Groups.

WLAN_4.png

3. Konfiguracja profilu AP Group

! dostępne wkrótce !