WiFi4EU krok po kroku część IV - organizacja sieci w cnMaestro

IV część tutoriala dotyczy organizacji sieci w cnMaestro. W projektach możemy wykorzystywać 2 typy widoku:

a) Access and Backhaul - jeśli używamy urządzeń cnPilot i dosył realizujemy za pomocą urządzeńePMP.

b) Enterprise - jeśli urządzeń ePMP nie planujemy.

Widok można zmienić w zakładce Administration->Settings

Zaczniemy od tej drugiej wersji, która jest prostsza.

  1. Tworzenie sieci w cnMaestro z widokiem ustawionym dla urządzeń Enterprise
  • wybierz z menu po lewej stronie zakładkę Sites a następnie kliknij New Site w celu stworzenia miejsca/lokalizacji, w którym zostaną zainstalowane punkty dostępowe

  • Wpisz nazwę lokalizacji w rubryce Name (bez polskich znaków!)
  • Wpisz adres lokalizacji w rubryce Address
  • W celu odlanezienia lokalizacji na mapie, wpisz nazwę miejscowości w pasku mapy
  • Po pojawieniu się miejscowości na mapie przenieś zieloną ikonkę we właściwe miejsce

Wciśnij przycisk Add w celu utworzenia lokalizacji.

Punkty dostępowe można przypisać do danej lokalizacji już podczas procesu on-boarding (czyli w momencie przypisywania danego AP do profilu cnMaestro).