WiFi4EU krok po kroku część V - przypisywanie urządzeń do cnMaestro

To już V i ostatnia część cyklu, tym razem poświęcona przypisywaniu urządzeń do konta. Tzw on-boarding.

Ważne! Zanim rozpoczniesz dodawanie urządzeń do konta, w zakładce Administration->Settings, w sekcji Software Images, dla każdego typu urządzeń, które będziesz dodawać wybierz rekomendowaną wersję oprogramowania oraz zaznacz Onboarding Devices. Zmiany zatwierdź klikająć przycisk Apply Settings.

To ważny krok, który uchroni Cię przed stratą czasu oczekiwania na pojawienie się urządzenia jeśli posiada zbys starą wersję oraz przed błędami synchronizacji ustawiń z cnMaestro.

 • Wybierz z menu po lewej stronie Onboard
 • Kliknij przycisk Claim Devices w zakładce Onboard - pojawi się nowe okienko, w którym wpisujemy numer seryjny urządzenia (lub wielu urządzeń)

 • po wspisaniu numeru seryjnego potwierdź przyciskiem Claim Device i zamknij okno wprowadzania numerów.

 • urządzenie pojawi się na liście ze statusem Waiting for Device, który oznacza, że nie skontaktowało się ono jeszcze z cnMaestro

 • czekając na urządzenie, możesz je już w pełni skonfigurować klikając w ikonkę 1 2 lub 3

  • ikonka 1: ustawienia podstawowe: Twoja nazwa urządzenia i jego opis
  • ikonka 2: ustawienia lokalizacji: wybierz lokalizację Site utworzoną w części IV
  • ikonka 3: ustawienia profilu grupy AP: wybierz profil AP Group utworzony w części III
 • Zmiany zapisz klikając przycisk Save (ikonki zmienią kolor na zielony), a następnie potwierdź chęć przyjęcia urządzenia do systemu klikająć przycisk Approve.

Jeśli urządzenie ma zapewniony dostęp do sieci Internet, to po niedługim czasie jego status zmieni się na Onboarded i będzie gotowe do obsługi klientów!