WiFi4EU Wymagania

Witam, czy Cambium jest w stanie zapewnić, jakim stopniu i czy jest to do zrealizowania z poziomu CnMaestro
• ograniczania i blokowania dostępu do strony WWW udostępniających zabronione treści np.: pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie promujące narkotyki, terroryzm oraz szeroko rozumiana przemoc;
• ograniczanie i blokowanie dostępu do łącza aplikacją mogącym służyć do nielegalnego pobierania treści chronionych prawami autorskimi np. typu P2P itp.
• blokowanie stron WWW zawierających szkodliwe oprogramowanie i niebezpieczne treści w celu ochrony przed atakami typu phishing / pharming, malware, trojan, botnet, key logger i inne,
aktualizacji baz reputacyjnych wszystkich kategorii blokowanych treści.

Chodzi o wymagania klienta pod WiFi4EU

Nie, robi się to inaczej i prościej :wink:

Po części, ale nie da się wszystkiego zablokować :slight_smile:

Podobnie jak w przypadku pierwszym :slight_smile:

Chodzi o wymagania klienta pod WiFi4EU