WiFi4UE -Komponent służący egzekwowaniu zasad programu WiFi4EU

Jak edytować stronę, aby dodać wymagane elementy do strony tytułowej/logowania?
Bo nigdzie nie moge włączyć/znaleźć edycj html

> Każda instalacja sieci WiFi4EU, którą zgłoszono w sprawozdaniu z instalacji, musi mieć własny portal 
> autoryzacji. W górnej części sekcji nagłówkowej (tuż po znaczniku <head>) takiej strony portalu należy 
> umieścić następujący fragment kodu: 
> <script type="text/javascript"> 
> var wifi4euTimerStart = Date.now(); 
> var wifi4euNetworkIdentifier = 'NETWORK_IDENTIFIER'; 
> var wifi4euLanguage = 'PORTAL_LANGUAGE'; 
> </script> 
> <script type="text/javascript" src="https://collection.wifi4eu.ec.europa.eu/wifi4eu.min.js"></script>

Czytać dokumentację ze zrozumienie :slight_smile:
A kolejnym razem nie zabierać się za coś o czym nie ma się zielonego pojęcia.
Bo czasami zadania przerastają możliwości nauczenia się czegoś.
Niestety bolesne ale prawdziwe.